Loodgieterij

Voor alle loodgieterijwerken staat dimi@work tot uw beschikking.
Zo ondermeer voor,

  • Sanitair
  • Centrale verwarming op gas
  • CERGA Professionele gasinstallateur G1 & G2
  • Warmwatertoestellen : hersteldienst en nieuwe plaatsingen
  • Badkamers en keukens (renovatie)

Dimi@work: uw garantie op een krachtige, energiezuinige en veilige gasinstallatie

cergaDimi@work is de beste garantie op een veilige en conforme aardgasinstallatie.

Wij zijn in het bezit van het attest "Gasbrandertechnicus niveau G1 - atmosferische toestellen" en mogen de verplichte tweejaarlijkse keuring van atmosferische cv-installaties op gas uitvoeren.

Wij leveren een conformiteitsattest art. 48 af dat volstaat voor de distributienetbeheerder voor de opening van de gasmeter.
Uw voordelen daarbij: geen tijdverlies met afspraken maken voor de keuring door een erkend controleorganisme en een besparing van zo’n 150 euro per installatie.

Verder is dimi@work ook in het bezit van het attest

  • G1.1: atmosferische gastoestellen: Cerga gasinstallateur
  • G1.2: atmosferische gastoestellen: leidingen en toestellen
  • G2: gesloten gasunits